Café verksamheten har upphört. Vi håller på att tömma lokalen och flyttar vår förening till Alberts hus.

Vi kommer fortfarande ha hand om;

lokal uthyrning i gemensamhets lokalerna i Klockaretorpet. 

Marknaderna sammarbetar vi ihop med hyresbostäder och KIS (Klockaretorpet i samverkan)

Café Rätt & Slätt  tfnr 011-172217 

Mobilnummer Måndag och fredag mellan kl:         072 2548181

torpetscafe@yahoo.se