Café verksamheten har upphört. 

Vi kommer fortfarande ha hand om;

lokal uthyrning i gemensamhets lokalerna i Klockaretorpet. 

Marknaderna sammarbetar vi ihop med hyresbostäder och KIS (Klockaretorpet i samverkan)

Mobilnummer    072 2548181

torpetscafe@yahoo.se